Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Stowarzyszenie "Rozwiń Skrzydła"

Treść

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

GMINY CZERNICA "Rozwiń Skrzydła"

 

Czernica, ul. Wrocławska 78 (budynek GOPS), tel.: 71 318-01-80

Co to jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, posiadające osobowość prawną. Samodzielnie określa swoje struktury organizacyjne, cele, programy działania, jak również uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków choć do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

W zakresie celów statutowych stowarzyszenie może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. Wymóg niezarobkowego celu działania stowarzyszenia odróżnia go od innych organizacji i zrzeszeń. Stowarzyszenie może posiadać majątek i prowadzić działalność gospodarczą przynoszącą zysk (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych), jednak nie powinna ona przysparzać członkom korzyści majątkowych ani być działalnością główną stowarzyszenia. Dochód wypracowany przez stowarzyszenie ma służyć realizacji celów statutowych, które wedle ustawy mają być celami niezarobkowymi.

Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła”

Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej Gminy Czernica „Rozwiń Skrzydła” zostało założone w 2011 r. przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy.

Zarejestrowane stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” zyskało osobowość prawną, co daje między innymi prawo do uczestnictwa w kształtowaniu polityki lokalnej np. poprzez udział w konsultacjach, a także prawo do starania się o pieniądze publiczne i prywatne na realizację swoich działań oraz możliwości korzystania z pomocy wolontariuszy.

Uzyskanie osobowości prawnej, daje nam prawo m.in. do:

-  „realizacji zadań publicznych”, czyli realizowania projektów, które służą dobru społecznemu, i które są w całości lub częściowo finansowane z pieniędzy publicznych samorządowych i rządowych,

-  starania się o dofinansowanie naszych projektów w innych konkursach dotacyjnych lub grantowych np. ze środków europejskich, fundacji prywatnych,

- otrzymania darowizn od osób prywatnych i firm, które mogę to sobie odliczyć od podstawy opodatkowania,

-  prawo do tworzenia reprezentacji danej grupy czy społeczności,

- prawo do kształtowania polityki lokalnej poprzez konsultowanie aktów prawnych,

- korzystanie z pomocy wolontariuszy,

- prowadzenia tzw. odpłatnej działalności pożytku publicznego,

- prowadzenia działalności gospodarczej,

- zatrudniania pracowników,

- starania się o statut OPP, który daje prawo do ubiegania się o 1,5% podatku dochodowego płaconego przez osoby prywatne,

- w wielu samorządach do korzystania z różnych przywilejów np.: bezpłatnych szkoleń, doradztwa, wsparcia technicznego.

 

 

149924