Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Świadczenie wychowawcze (500+)

Treść

Infoprmujemy, że od  01 stycznia 2022 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na dzieci urodzone po 01.01.2022r., a także na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie był złożony wniosek w gminie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. ZUS będzie rozpatrywał wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze i będzie je wypłacał.

Wypłata świadczenia wychowawczego przyznanego na podstawie wniosków złożonych do 31.12.2021r. na bieżący okres świadczeniowy 2021/2022 będzie realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Czernicy do dnia 31-05-2022 r. 
 

Informacje szczegółowe na stronie:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

146338