Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść

Budynek GOPS - Czernica ul. Wrocławska 78 

Posiedzenia Komisji - odbywają się raz w miesiącu (trzeci czwartek miesiąca)dyżur: ostatni czwartek miesiąca od 15 do 16.00 - po wcześniejszym umówieniu się  tel. 71 318 01 80

Regulamin oraz skład GKRPA

Wniosek o objęcie odwykowym  leczeniem

Gdzie uzyskać pomoc ?

Osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu oraz rodziny dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać bezpłatnie pomoc specjalistyczną w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym w Czernicy:

 

 

Psychologiczny Punkt  Konsulltacyjny - budynek GOPS -  Czernica ul. Wrocławska 78 pok. nr 13 (I piętro)

 

Dyżury specjalistów:

Prawnik:

- porady prawne 

poniedziałek -  godz. od 13.00 do 15.00

 

Psycholog:

- porady i konsultacje psychologiczne  

czwartek - godz. 11.00 - 14.00

 

Psycholog

- konsultacje indywidualne

środa - godz. 14.00 - 16.00

- grupa wsparcia dla osób uzależnionych z elementami terapii,

środa - godz. 16.00 - 18.00

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- konsultacje, poradnictwo

ostatni wtorek miesiąca - godz. 15.00 - 16.00 (po wcześniejszym umówieniu się tel. 71 318 01 80)

 

 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

- konsultacje, poradnictwo w godzinach pracy ośrodka

 

 Ważne telefony:

Niebieska Linia - 0 801 12 00 02 

Policyjny Telefon Zaufania - 0 800 283 10

Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego - 71 340 44 90

Posterunek Policji Kamieniec Wrocławski - 71 340 29 04, 71 340 29 06, 71 340 29 07

Zgłoszenia całodobowe: Komisariat Policji Wrocław Osiedle - 71 340 28 20

Powiadamianie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia - 112 

 

                                          

                   

 

85323