Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Punkt Konsultacyjny

Treść

Punkt Konsultacyjny

W Punkcie Konsultacyjnym przyjmują specjaliści świadczący nieodpłatną pomoc:


  1. Prawnik -  poradnictwo z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, karnego, prawa pracy

wtorek od 11.00 do 13.00,   zapisy pod numerem telefonu: 71 318 01 80


  1. Psycholog specjalista do spraw przemocy w rodzinie –pomoc dla osób zagrożonych i dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, kryzysami życiowymi.

 środa od 16.00.do 18.00,   zapisy pod numerem telefonu: 571 226 314


  1. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych, współuzależnionych, z zaburzeniami adaptacyjnymi.

  środa od 13.00 do 17.00, zapisy pod numerem telefonu: 571 226 310


  1. Psycholog - poradnictwo dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, wsparcie dla osób z problemami społecznymi, opiekuńczo- wychowawczymi, z objawami depresji, lękami, nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, poradnictwo rodzinne.

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30-15:30, środa: 9:00-17:00, numer telefonu: 571226316

  1. Psycholog - poradnictwo dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, wsparcie dla osób z problemami społecznymi, opiekuńczo- wychowawczymi, z objawami depresji, lękami, nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, poradnictwo rodzinne.

  wtorek od 16.30 do 18.30,  zapisy pod numerem telefonu: 571 226 310


Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych prowadzona jest w każdą środę od 17.00 do 19.00.


Do specjalistów zapisać można się również osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30- 15.30, środa w godz. 9.00 do 17.00.

149924