Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Placówki Wsparcia Dziennego i Świetlice Środowiskowe

Treść

Świetlice środowiskowe są placówkami wsparcia dziennego prowadzonymi w formie opiekuńczej jako świetlice, dla dzieci i młodzieży w wieku od 5-18 lat zamieszkujących na terenie gminy Czernica.

W wybranych miejscowościach na terenie gminy Czernica w świetlicach wiejskich są również prowadzone zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat.

Głównym celem świetlic jest wspieranie opiekunów prawnych dzieci w sprawowaniu ich podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, zapewnienie optymalnych warunków rozwoju, właściwego zagospodarowania czasu wolnego, profilaktyka i kształtowanie zdrowego stylu życia. Udział dzieci i młodzieży w zajęciach świetlic jest dobrowolny i bezpłatny.

 

ŚWIETLICE I GODZINY OTWARCIA W ROKU 2022:

Nadolice Małe :

 • Wtorek (16:00-19:00)
 • Czwartek– zajęcia taneczne (15:45-19:15)

Ratowice:

 • Wtorek – zajęcia taneczne (16:00-18:00)

Jeszkowice:

 • Poniedziałek (16:00-19:00)
 • Czwartek (16:00-19:00)

Chrząstawa Wielka – ścianka wspinaczkowa:

 • Poniedziałek (17:00-19:00)
 • Środa (17:00-19:00)

Gajków:

 • Poniedziałek (16:00-19:00)
 • Czwartek (16:00-19:00)

Dobrzykowice:

 • Środa (16:00-19:00)
 • Czwartek (16:00-19:00)

 

Świetlice proponują różne formy spędzania czasu wolnego, a w szczególności:

 

rozwijanie zainteresowań (zajęcia plastyczne, muzyczne, fotograficzne, teatralne i inne),

zajęcia rekreacyjno-sportowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia przy muzyce, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina, imprezy okolicznościowe, itp.),

zajęcia profilaktyczne (profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie przemocy),

zajęcia edukacyjne (odrabianie lekcji, zajęcia komputerowe, wyrównawcze, gry edukacyjne),

wspomaganie rozwoju kulturowego dzieci oraz kształtowanie zdrowego stylu życia,

budowanie i wzmacnianie zasobów personalnych dzieci i młodzieży.
 

Świetlica może organizować dla swoich uczestników wyjazdy jednodniowe oraz małe formy wypoczynku, (lato, zima) podczas ferii zimowych i wakacji (bezpłatne lub częściowo odpłatne).

 

Świetlica współpracuje z rodzinami dzieci i instytucjami: szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, placówkami medycznymi, kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołem. Świetlice współpracują z wolontariuszami.

 

Rodzice zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka w zajęciach świetlicowych, mogą się skontaktować z wychowawcą, który poinformuje o zasadach zapisania dziecka do świetlicy.

 

WOLONTARIAT W ŚWIETLICY

 

Wolontariat jest popularną formą zdobywania doświadczenia zawodowego, nabywania nowych kompetencji i umiejętności oraz możliwością zdobycia wiedzy praktycznej w danej branży.

 

Zadania dla wolontariuszy w świetlicach środowiskowych to w szczególności: pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych, prowadzenie warsztatów tematycznych, kółek zainteresowań, organizacja imprez, zabaw, festynów, pomoc w pracach porządkowych w pomieszczeniach świetlicy, wsparcie w poszukiwaniu sponsorów, pisaniu projektów dotacyjnych, prowadzeniu strony internetowej, itp.

 

Osoby zainteresowane zdobywaniem doświadczenia zawodowego oraz nabywaniem nowych kompetencji i umiejętności, a w szczególności absolwentów studiów na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych socjologicznych zapraszamy do współpracy. 

 

 

 

 

85335