Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Opieka wytchnieniowa

Treść

Projekt Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnością, realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022. Pobyt dzienny”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?
1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Czernica;
2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością:
• w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
• w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;
Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz na podstawie karty zgłoszenia.

Co oferujemy?
Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez wybrane/wskazane osoby, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego,  w godzinach między 6.00 a 22.00, od poniedziałku do niedzieli ( maksymalnie 12 godzin nieprzerwanego pobytu dziennego). Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie w pierwszej kolejności od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych  (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w trybie).

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?
Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, należy skontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy:

Więcej informacji:
Katarzyna Sierpowska
tel. kom. 571-226-308
e-mail: k.sierpowska@gops.czernica.pl

85362