Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Świadczenia rodzinne

Treść

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.

 

Świadczenia rodzinne obejmują:

 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Świadczenia opiekuńcze

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

Świadczenia rodzicielskie


 

146338