Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Zespół Interdyscyplinarny

Treść

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

W GMINIE CZERNICA

konsultacje i poradnictwo w sprawie przemocy w rodzinie

w godzinach pracy Ośrodka

kontakt:  tel/ fax 71 318 01 80 lub 571-226-314

budynek GOPS - 55-003 Czernica ul. Wrocławska 78

 

Przewodniczący Zespołu:

Katarzyna Felisiak

Zastępca Przewodniczącego Zespołu:

Mariusz Sofiński

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu zintegrowania działań instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz  przeciwdziałania przemocy w domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej na terenie Gminy Czernica.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego :

- Katarzyna Felisiak - starszy specjalista pracy socjalnej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy,

- Mariusz Sofiński - asystent rodziny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy,

- Anna Wójcik - przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Czernica

- asp. Arkadiusz Fudała - kierownik Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim

- Maria Kozakiewicz – główny specjalista ds. oświaty i kultury w gminie Czernica

- Joanna Nec – Bagińska – lekarz Centrum Zdrowia w Czernicy

- Beata Sobańska – kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Oławie

- Agata Kozielska - kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Oławie

- Renata Godek-Fiet – przedstawiciel organizacji pozarządowej - stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej "Rozwiń Skrzydła" w gminie Czernica

- Agata Janowicz-Kurtys - przedstawiciel organizacji pozarządowej - stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej "Rozwiń Skrzydła" w gminie Czernica

Ważne adresy www.

 

                                                                     

156264