Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Akty prawne

Treść

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 0050.129.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 11 września 2023 r. na podstawie  art. 9a  ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.), oraz Uchwały Nr LII/508/2023  Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2023 r w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Czernica (Dz. Urz. Woj. Dolnoścląskiego z 2023 r. poz. 3965).

 

146339