Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Kontakt

Treść

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZERNICY 

55-003 CZERNICA  UL. WROCŁAWSKA 78

 

NIP: 9121031843

REGON: 005941820

tel.: 71 3180180

e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl

skrytka ePUAP: /gopsczernica/SkrytkaESP

Godziny pracy:   poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  730 - 1530, środa:  900 - 1700


Kierownik

Anna Wójcik


Zastępca kierownika, Kierownik Działu Pomocy Społecznej

Renata Godek-Fiet
tel. kom. 571-226-310
e-mail: r.godek.fiet@gops.czernica.pl


Biuro obsługi klienta - sekretariat Ośrodka

Karolina Rysiak-Wawrzaszek
tel. 71 318 01 80
e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl


DZIAŁ POMOCY  SPOŁECZNEJ

Świadczenia z pomocy społecznej, profilaktyka uzależnień, przemoc w rodzinie, integracja społeczna, wspieranie rodziny :

 

Usługi opiekuńcze

Anna Galińska
tel. kom. 571 226 313
e-mail: a.galinska@gops.czernica.pl

 

Pracownicy socjalni – rejony pracy terenowej:

Teren: Wojnowice, Ratowice:

Katarzyna Felisiak
tel. kom. 571 226 314
e-mail: k.felisiak@gops.czernica.pl

 

Teren: Dobrzykowice, Krzyków:

Magdalena Salomońska
tel. kom. 571 226 316
e-mail: m.salomonska@gops.czernica.pl

 

Teren: Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka, Czernica, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe:

Agnieszka Smolnicka

tel. kom. 571 226 315
e-mail: a.smolnicka@gops.czernica.pl

 

Teren: Kamieniec Wrocławski, Gajków, Jeszkowice, Łany

Alina Rechtzygiel
tel. kom. 451 161 340
e-mail: a.rechtzygiel@gops.czernica.pl

 

Aspirant pracy socjalnej

Oksana Banasiak
tel. kom. 451 161 342
e-mail: o.banasiak@gops.czernica.pl

 

Asystent Rodziny

Mariusz Sofiński
tel. kom. 571 226 317
e-mail: m.sofinski@gops.czernica.pl


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Świadczenia rodzinne i dodatki,  świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka "becikowe",  świadczenia opiekuńcze, wychowawcze 500+, program "Za życiem"

Kierownik działu świadczeń rodzinnych

Dominika Ławniczak
tel. kom. 571 226 305
e-mail: d.lawniczak@gops.czernica.pl

 

Pracownicy działu świadczeń rodzinnych :
 

Świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia i zasiłki szkolne:
Katarzyna Chorąży
tel. kom. 571-226-307
e-mail: k.chorazy@gops.czernica.pl

 

Świadczenia rodzinne:

Paula Olejnik
tel. kom. 571-226-309
e-mail: p.olejnik@gops.czernica.pl

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Opieka wytchnieniowa, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Katarzyna Sierpowska
tel. kom. 571-226-308
e-mail: k.sierpowska@gops.czernica.pl

Barbara Ruszniak
e-mail: b.ruszniak@gops.czernica.pl

 


DZIAŁ ORGANIZACYJNY

Obsługa kadrowo-płacowa pracowników Ośrodka, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozliczenia z zakresu ustawy pomocy społecznej, realizacja zadań z zakresu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Kierownik działu organizacyjnego

Beata Pindera
tel. kom. 571 226 323
e-mail: b.pindera@gops.czernica.pl 

 

Pracownicy działu organizacyjnego

Program "Czyste Powietrze"

Agnieszka Kowalewska
tel. kom. 571 226 306
e- mail: a.kowalewska@gops.czernica.pl

 

Rozliczenia z zakresu ustawy pomocy społecznej, realizacja zadań z zakresu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

Ewa Szajwaj - Maciejewska
tel. kom. 571-226-324
e-mail: e.szajwaj-maciejewska@gops.czernica.pl


DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Główna Księgowa

Alicja Rubacha
tel. kom. 571-226-322
e-mail: a.rubacha@gops.czernica.pl

 

Księgowa

Marzena Duda
tel. kom. 571-226-328
e-mail: m.duda@gops.czernica.pl


Opiekun w OPS

Elżbieta Pietrakowska
tel. kom. 571-226-321


Irena Sucharzewska-Kret
tel. kom. 571-226-320


Małgorzata Jakubiak
tel. kom. 571-226-327

Edwarda Michałowska-Zabawka
tel. kom. 571-226-319

Bernardyna Witoszek

Regina Wróbel
 


Pracownik administracyjny:

Dorota Przybylska

tel. kom. 571226312
e-mail: d.przybylska@gops.czernica.pl

 

Oksana Banasiak
tel. kom. 451 161 342
e-mail: o.banasiak@gops.czernica.pl

 

 


PUNKT  KONSULTACYJNY 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICA

Porady prawne  wtorek 11:00 - 13:00
Zapisy pod numerem telefonu 71/ 318 01 80; 571 226 326

 

Porady psychologiczne dla osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie - psycholog Dawid Marczyński środa 16:00 - 18:00

Zapisy pod numerem telefonu 571 226 314 lub 571 226 316

 

Psychoterapia uzależnień Agata Bajsarowicz środa 14:00 - 18:00 (bez wcześniejszych zapisów)

 

85319