Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Usługi opiekuńcze

Treść

Pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  przysługuje:

  •  osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,

  • usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Wysokość odpłatności ustalana jest w zależności od dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy

Osoba do kontaktu:

Anna Galińska
tel. kom. 571 226 313
e-mail: a.galinska@gops.czernica.pl

 

 

156307