Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Pomoc rzeczowa

Treść

Pomoc rzeczowa świadczona przez GOPS jest głównie w postaci:

  • jednego ciepłego posiłku dziennie na rzecz dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole.  Pomoc w postaci jednego ciepłego posiłku doraźnie lub okresowo może zostać przyznana również osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
  • bonów  na zakup żywności, które są przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a w szczególności gdy zostanie stwierdzone, że własne środki wnioskodawcy lub świadczenia pieniężne z pomocy społecznej są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem,
  • innej w zależności od uzasadnionej potrzeby wnioskodawcy np. w postaci opału, leków, żywności, odzieży itp. 
156268