Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2024

Treść

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024

składanie wniosków do 11.09.2023r.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborze wniosków na realizację Programu  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, informujemy o możliwości składania wniosków na usługi AOON- edycja 2024 w terminie do 11.09.2023r. w formie:

- pisemnej w GOPS Czernica, ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica

   lub

- elektronicznej na adres*: sekretariat@gops.czernica.pl

*W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagane jest dostarczenie oryginału wniosku wraz z załącznikami do siedziby GOPS w Czernicy, ul. Wrocławska 78, Czernica

Cel Programu

Wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności
oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnicy Programu

1. Osoby, które zamieszkują teren Gminy Czernica;

        2. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
- dzieci do 16. roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:                 konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji  (pkt 7 orzeczenia) oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji (pkt 8 orzeczenia);
- osoby dorosłe - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne do wymienionych wyżej.

Termin składania wniosków

 Kompletne wnioski należy składać w GOPS Czernica do  11.09.2023r.

Wymagane dokumenty

  1. Karta zgłoszenia do Programu AOON 2024 (zał. 7 Programu)
  2. Karta zakresu czynności (zał. 8 Programu)
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności
  4. Klauzula Rodo (załącznik nr 15 do Programu)
  5. Klauzula RODO GOPS Czernica
  6. Akceptacja wskazanej osoby asystenta (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością).

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

GOPS Czernica

ul. Wrocławska 78

55-003 Czernica

tel. 571-226-308  

156267