Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Wniosek o wgląd do rodziny

Treść

 

WNIOSEK O WGLĄD DO RODZINY W RAMACH ZESPOŁU
 
I.                    DANE RODZINY, W KTÓREJ WYSTEPUJE PROBLEM:
1.      Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………
2.      Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………............
Numer telefonu: .…………………………………………………………………………………………....
 
II.                  DANE OSOBY, KTÓREJ PROBLEM DOTYCZY:
1.      Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………....
2.      Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………............
3.      Wiek: ………………………………………………………………………………........
 
III.                ZGŁASZAJĄCY (pracownik socjalny, pedagog, wychowawca, kurator, służba zdrowia, członek rodziny, inne ):
1.      Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………
2.      Funkcja /stanowisko/: …………………………………………………………………………………..................
 
IV.               SPRAWA DOTYCZY – OPISAĆ PROBLEM:
………………………………………………………………………………………...............
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 
……………………………………………………………………………………..................
 
V.                 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ ZGŁASZAJĄCEGO I ICH REZULTATY:
…………………………………………………………………………………………..........
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
 
VI.               WNIOSKI ZGŁASZAJĄCEGO………………………………………………...................
             ................................................................................................................................................
             ................................................................................................................................................
             ................................................................................................................................................
             ...............................................................................................................................................    
 
 
 
             ………………………………..                                     ……………………….............……
                          / miejscowość i data /                                                                                  pieczęć/ podpis zgłaszającego
 
 
·         Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy

 

146338