Przejdź do treści
Przejdź do stopki

„Czernicka Koperta Życia”

Treść

Wójt Gminy Czernica Pan Włodzimierz Chlebosz oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy od września 2022r. inicjują ogólnodostępny projekt „Czernicka koperta życia” na terenie Gminy Czernica, który skierowany jest do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych.

Jego ideą jest uświadomienie mieszkańcom naszej gminy jak ważne jest posiadanie w miejscu ogólnie dostępnym, szczegółowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia. Informacji, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku zagrożenia
życia lub zdrowia.

Czym jest koperta życia?
Koperta życia to akcja społeczna. Ma ułatwić służbom medycznym udzielenie pomocy pacjentowi. Stanowi nieoceniona pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie, ale również zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób posiadających taką kopertę.


„Czernicka Koperta Życia” obejmuje:
* Kartę informacyjną przeznaczoną do uzupełnienia wraz z woreczkiem foliowym z zamknięciem strunowym.
* Magnes na lodówkę z logo projektu (za pomocą, którego przymocowujemy "Kartę informacyjną" na lodówkę).

„Karta informacyjna” zawiera informacje dotyczące:
* Grupy krwi
* Danych osobowych
* Kontaktu do najbliższych
* Przebytych chorób
* Wszelkich uczuleń
* Przyjmowanych leków
* Lekarza prowadzącego
* Informacji dodatkowych, istotnych dla służb medycznych


„Karta informacyjna” jest ważna do momentu zmiany sytuacji zdrowotnej. W takim wypadku uczestnik projektu zobowiązany jest wymienić „Kartę informacyjną” na nową, gdy zajdą istotne zmiany. 

„Kartę informacyjną”  będzie można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej GOPS w Czernicy pod adresem: www.gops.czernica.pl  w zakładce  do pobrania „Czernicka Koperta Życia” i następnie ponownie ją wypełnić.


Instrukcja dla „Czernickiej Koperty Życia”
* Przeczytaj dokładnie formularz i wypełnij go WIELKIMI LITERAMI.

W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.

* Wypełniona „Karta informacyjna’’ powinna zostać podpisana - własnoręcznym czytelnym podpisem - w celu potwierdzenia prawdziwości zawartych w niej danych i powinna być przechowywana w miejscu, które jest w każdym domu i zarazem  łatwo dostępne to jest na lodówce lub w lodówce.
* Kopertę życia umieszczamy na lodówce za pomocą dołączonego do zestawu magnesu lub wewnątrz lodówki na górne półce, następnie na lodówkę przyczepiamy magnes, celem informacji dla służb ratunkowych, że karta informacyjna znajduje się wewnątrz.
* ,,Karta informacyjna’’ powinna być aktualizowana na bieżąco, to jest za każdym razem kiedy sytuacja zdrowotna ulega zmianie.

Udział w Projekcie jest dobrowolny i co równie ważne bezpłatny.
Na terenie Gminy Czernica  „Koperty życia” rozdawane będą m.in. przez:
1. Urząd Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78,
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czernicy, ul. Wrocławska 54,
4. Centrum Zdrowia w Czernicy, ul. Wojska Polskiego 9
5. Posterunek Policji w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Wrocławska 115-117
6. Apteki znajdujące się na terenie gminy Czernica
Ponadto przy okazji organizowanych imprez plenerowych.


Akcja rozpowszechniania „Kopert życia” wśród seniorów, osób samotnych i chorych zyskała poparcie lekarzy i ratowniczych służb medycznych. „Koperty Życia” mogą uratować życie, ponieważ  zawierają najważniejsze informacje o przebytych chorobach, o aktualnych chorobach, przyjmowanych lekach ponadto numery telefonów do najbliższej rodziny, osób zaufanych.

Aby wziąć udział w tej akcji, a tym samym- w razie zachorowania- pomóc innym w skutecznym udzieleniu pomocy, trzeba naprawdę niewiele.

 

 

Instytucje, organizacje i przedstawicieli środowisk lokalnych zapraszamy do współpracy!

149924