Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Kampania POSTAW NA RODZINĘ

Treść

 

Gmina Czernica przystąpiła do ogólnopolskiej kampania profilaktycznej „Postaw na rodzinę” Koordynatorem kampanii w gminie jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kampania polega na promowaniu pozytywnych zachowań stawiających na wzmocnienie więzi rodzinnych. Głównym przesłaniem przedsięwzięcia jest przekazywanie informacji o roli rodziny w przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz promowanie odpowiedniego rodzicielstwa.

 

Kampania to pozytywna profilaktyka z ważnym przesłaniem, że warto postawić na rodzinę, aby ustrzec najmłodsze pokolenie przed podejmowaniem ryzykownych kroków. Realizowane działania w ramach kampanii będą uczyły umiejętności, które chronią młodych przed narkotykami i alkoholem. Więź z rodzicami, a także innymi członkami  rodziny, stanowi najważniejszy czynnik chroniący przed niebezpiecznymi eksperymentami i raniącymi doświadczeniami.

 

Krakowska Akademia Profilaktyki przygotowała materiały edukacyjne, przekazujące istotne treści profilaktyczne. Stanowią one wyrazisty i prosty przekaz. Zawierają zdjęcia ukazujące sytuacje rodzinne, pogodne, pełne słońca i światła. W taki sposób organizatorzy chcą promować rodzinę i budowanie więzi rodzinnych.

 

Otrzymane materiały zostały rozdysponowane do odpowiednich placówek na terenie gminy. Materiały trafią także do naszych mieszkańców m.in. podczas pikników, imprez, spotkań, zajęć organizowanych na terenie Gminy.

 

Jednocześnie informujemy, że do Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po pomoc mogą zgłosić się wszyscy znajdujący się na życiowym zakręcie oraz ci, którzy chcą się rozwijać i pomagać swojemu życiu rodzinnemu

 DZIAŁANIA

 

 

 

33506