Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Dodatek energetyczny

Treść

Od 1 stycznia 2014r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.755 ze zmianami), która wprowadza nowa formę pomocy dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy to osoba :

Od 1 stycznia 2014r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.716 ze zm.), która wprowadza nowa formę pomocy dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy to osoba :

1. której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2133 ze zm.),

2. która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć :

1. kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi  12,09 zł na miesiąc
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc
3) składających się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł na miesiąc

Wnioski do pobrania w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy ul. Wrocławska 78 lub do pobrania w formacie PDF. - WNIOSEK O DODATEK ENERGETYCZNY

 

149924