Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Opieka wytchnieniowa

Treść

 

Gmina Czernica

w związku z realizacją Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024”

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

POSZUKUJE

osób do pracy w charakterze opiekuna, posiadających:

1.       dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta,

 

lub

 

2.       co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania doraźnej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Więcej informacji w linku poniżej:

https://gops.czernica.pl/pl/809/0/opieka-wytchnieniowa.html

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 

GOPS Czernica

tel. 571-226-308, 571-226-311  

 

156305