Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Konsultacje projektu Strategii

Treść

Trwają prace nad Strategią wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w Gminie Czernica na lata 2023-2028. Jest to dokument strategiczny określający obszary, cele i kierunki działań w zakresie wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami w sferze społecznej w Gminie Czernica. Strategia koncentruje się na kluczowych wyzwaniach związanych ze starzeniem się populacji Gminy Czernica oraz funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia społecznej integracji oraz wsparcia seniorom i osobom z niepełnosprawnościami dla zapewnienia wysokiej jakości życia w Gminie.

Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach projektu Strategii.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie w okresie od 19 września do 3 października 2022 roku (obowiązuje data wpływu). Poniżej zamieszczony został projekt dokumentu oraz formularz konsultacji społecznych. Wypełniony formularz można przekazać w następujący sposób:

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: r.godek.fiet@gops.czernica.pl
  • złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Biuro obsługi klienta) lub przesłać pocztą na adres GOPS (ul. Wrocławska 78, 55-003 Czernica)


W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dostępne są również druku formularzy w wersji papierowej.
Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone po terminie, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy
Anna Wójcik

Dokumenty do pobrania:
  projekt strategii
  formularz konsultacji społecznych (doc)

 

149925