Przejdź do treści
Przejdź do stopki
II Konferencja interdyscyplinarna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niemoc wspiera przemoc

II Konferencja interdyscyplinarna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niemoc wspiera przemoc

DATA I GODZINA
Czwartek, 07 grudnia 2023
godz. 10:00  -  15:00
LOKALIZACJA
Nadolice Wielkie ul. Wrocławska 56
ORGANIZATOR
Zespół Interdyscyplinarny gminy Czernica
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy

Treść

Konferencja adresowana jest do pedagogów, psychologów, praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę.
 

10:00-10:15   Rozpoczęcie konferencji.
10:15-11:15 Dziecko uwikłane w zjawisko przemocy -  mgr Mirosław Sobkowiak - specjalista pomocy psychologicznej, specjalista interwencji kryzysowej, mediator, terapeuta, prezes Stowarzyszenia „Dziecko” , dyrektor PCPR w  Gostyniu.
11:15-12:15  Walka z ciemną liczbą dotyczącą przemocy w rodzinie. Przyczyny milczenia. Sygnały ostrzegawcze – dr Joanna Stojer-Polańska – kryminalistyk, prawnik, współpracownik Katedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Uniwersytetu SPWS w Katowicach, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu.
12:15-12:30 Przerwa kawowa.
12:30-13:30 Formalno-prawne dylematy pomagacza w systemie przeciwdziałania przemocy domowej - mgr Karol Jasiak – pedagog, mediator sądowy, nauczyciel technik negocjacyjnych, terapeuta, kierownik MGOPS w Gostyniu.
13:30-14:00  Panel dyskusyjny.
14:00 Zakończenie.

        

Konferencja zorganizowana w ramach obchodów międzynarodowej kampanii „Biała Wstążka”.

Ilość miejsc ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia do 05.12.2023 r. pod adresem formularza:

https://gops.czernica.pl/pl/1015/0/formularz.html                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

121398