Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Podpisanie umowy na realizację programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- edycja 2024

Treść

W dniu 08.02.2024 Gmina Czernica podpisała umowę z Wojewodą Dolnośląskim na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 966 046,48 zł.

Programem objęto 49 osób z niepełnosprawnością w łącznym wymiarze 17 528 godzin

141903