Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Kampania "Biała Wstążka"

Treść

Tegoroczna Kampania „Białej wstążki” z powodu epidemii COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Czernica ponownie odbywać się będzie głównie w przestrzeni medialnej.

Główny patronat nad Kampanią objął Wójt Gminy Czernica – Włodzimierz Chlebosz, w akcję włączyli się także przedstawiciele władz samorządowych oraz służby.       

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet i w rodzinie, pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

 Jest to także sposób na propagowanie postaw prospołecznych, kształtujących zdrowy styl życia bez przemocy, a także zwiększanie świadomości społeczności dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy oraz sposobów jej przeciwdziałania.

Po co nosić  BIAŁĄ WSTĄŻKĘ?

Noszenie białej wstążeczki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Katarzyna Felisiak

 

Harmonogram dyżurów specjalistów:

W dniach 25.11 – 10.12. 2021r. w ramach dyżurów specjalistów, osoby pokrzywdzone mogą uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m. in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Terminarz dyżurów:

-  1.12.2021 godz. 14:00-20:00  Policja - sierż. szt. Mateusz Donarski, tel.601 810 634

-  1.12.2021 godz. 16:00-18:00  Psycholog – Dawid Marczyński tel. 571 226 314

-  3.12.2021 godz. 12:00-18:00  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Magdalena Salomońska , tel. 571 226 316

-  8.12.2021 godz. 08:00-14:00  Policja - sierż. szt. Mateusz Donarski, tel.601 810 634

-  8.12.2021 godz. 16:00-18:00   Psycholog – Dawid Marczyński tel. 571 226 314

-  9.12.2021 godz. 10:00-12:00  członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych – Renata Godek - Fiet, tel. 571 226 310

-  10.12.2021 godz. 12:00-18:00    Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego -  Katarzyna Felisiak, tel.571 226 314

146338