Przejdź do treści
BUDYNEK GOPS1
Przejdź do stopki

Programy

Treść

Wieloletnie programy  realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przyjęte Uchwałą Rady Gminy Czernica.

 

PROGRAMY

 

 1. Uchwała nr XIV/140/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernica na lata 2012-2020.

2. Uchwała nr XXXIV/308/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania w Gminie Czernica na lata 2014-2020".

 3. Uchwała nr XXXVI/332/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia "Gminnego progamu wspierania rodziny w Gminie Czernica na lata 2014-2017"

4. Uchwała nr XXXVI/331/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej Gminy Czernica na lata 2014-2020.

5.  Uchwała nr XXXVI/338/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czernica na lata 2014 - 2025.

 

 

2257