Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Fundusz alimentacyjny

Treść

Zasady przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Do ustalenia prawa do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego poza złożonym WNIOSKIEM wymagane jest przedłożenie zaświadczenia od komornika sądowego o bezskutecznej egzekucji (min. 2 miesiące) oraz o dokonanych wpłatach od dłużnika.

5685