Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Kontakt

Treść

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W CZERNICY 

55-003 CZERNICA  UL. WROCŁAWSKA 78

 

NIP: 9121031843

REGON: 005941820

tel.: 71 3180180

e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl

skrytka ePUAP: /gopsczernica/SkrytkaESP

Godziny pracy:    poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  730 - 1530, środa:  900 - 1700


Kierownik

Anna Wójcik


Zastępca kierownika, Kierownik Działu Pomocy Społecznej

Renata Godek-Fiet
tel. kom. 571-226-310
e-mail: r.godek.fiet@gops.czernica.pl


Biuro obsługi klienta - sekretariat Ośrodka

Karolina Rysiak-Wawrzaszek
tel. 71 318 01 80
e-mail: sekretariat@gops.czernica.pl


DZIAŁ POMOCY  SPOŁECZNEJ

- świadczenia z pomocy społecznej, profilaktyka uzależnień, przemoc w rodzinie, integracja społeczna, wspieranie rodziny :

Pracownicy socjalni – rejony pracy terenowej:

Usługi opiekuńcze


Anna Galińska
tel. kom. 571-226-313
e-mail: a.galinska@gops.czernica.pl

Kamieniec Wrocławski, Łany


Katarzyna Felisiak
tel. kom. 571-226-314
e-mail: k.felisiak@gops.czernica.pl

Dobrzykowice, Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka


Magdalena Salomońska
tel. kom. 571-226-316
e-mail: m.salomonska@gops.czernica.pl


Czernica, Gajków, Ratowice, Wojnowice, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe, Krzyków, Jeszkowice


Radosław Kozłowski
tel. kom. 571-226-315
e-mail: r.kozlowski@gops.czernica.pl

Asystent rodziny

Mariusz Sofiński
tel. kom. 571-226-317
e-mail: m.sofinski@gops.czernica.pl


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 - świadczenia rodzinne i dodatki,  świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka "becikowe",  świadczenia opiekuńcze, wychowawcze 500+, program "Za życiem"

Kierownik działu świadczeń rodzinnych

Dominika Ławniczak
tel. kom. 571-226-305
e-mail: d.lawniczak@gops.czernica.pl

Pracownicy działu świadczeń rodzinnych 
Świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, Dodatki mieszkaniowe, energetyczne, Stypendia i zasiłki szkolne


Katarzyna Chorąży
tel. kom. 571-226-307
e-mail: k.chorazy@gops.czernica.pl


Anna Kłobuszewska
tel. kom. 571-226-306
e- mail: a.klobuszewska@gops.czernica.pl

 

Paula Olejnik
tel. kom. 571-226-309
e-mail: p.olejnik@gops.czernica.pl

 

Program "Czyste powietrze', Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Opieka wytchnieniowa


Katarzyna Sierpowska
tel. kom. 571-226-308
e-mail: k.sierpowska@gops.czernica.pl

 


DZIAŁ ORGANIZACYJNY

Kierownik działu organizacyjnego

Beata Pindera
tel. kom. 571-226-323
e-mail: b.pindera@gops.czernica.pl 

Pracownicy działu organizacyjnego


Barbara Ruszniak
e-mail: b.ruszniak@gops.czernica.pl

 

Marta Podyma
tel. kom. 571-226-311
e-mail: m.podyma@gops.czernica.pl

 

Urszula Widanka
tel. kom. 571-226-324
e-mail: u.widanka@gops.czernica.pl

 


DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

- kadry i płace, rozliczanie usług opiekuńczych, umów zleceń,


Sabina Jasińska
tel. kom. 571-226-322
e-mail: s.jasinska@gops.czernica.pl

Marzena Duda
tel. kom. 571-226-328
e-mail: m.duda@gops.czernica.pl


 Opiekun w OPS


Edwarda Michałowska-Zabawka
tel. kom. 571-226-319


Elżbieta Pietrakowska
tel. kom. 571-226-321


Barbara Posiadło
tel. kom. 571-226-318


Irena Sucharzewska-Kret
tel. kom. 571-226-320


Małgorzata Jakubiak


Pracownik administracyjny:

Dorota Przybylska
e-mail: d.przybylska@gops.czernica.pl


PUNKT  KONSULTACYJNY  (prawnik, psycholog - pok. 7 parter, terapeuta)

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERNICA

- porady prawne Kancelaria Prawna Mizera-Mroziński sp.j. poniedziałek 9:00 - 11:00
Na porady prawne obowiązują zapisy pod numerem telefonu 71/ 318 01 80 ; 571 226 326

- porady psychologiczne Magdalena Żeleźna czwartek 11:00 - 14:00

- psychoterapia uzależnień Agata Bajsarowicz środa 14:00 - 18:00

 

5685