Przejdź do treści
Przejdź do stopki

2012 rok

Treść

REALIZOWANE PROJEKTY

  1. Działania aktywizujące osoby niepełnosprawne „Wakacyjna Brenna”- wyjazd edukacyjno- terapeutyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Czernica- współfinansowany ze środków Gminy Czernica.
  2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej „Akademia 50+”- prelekcje, spotkania z prawnikiem, lekarzem oraz specjalistą psychoterapii uzależnień, zajęcia rekreacyjno- sportowe: gimnastyka oraz Nordic Walking, działania integracyjno- turystyczne: wyjazdy: Opolszczyzna, Śladami historii -miejscowości gminy Czernica, Kraków i Wadowice- współfinansowany ze środków Gminy Czernica.
  3. Projekt „Wolontariat zmienia świat” dla dzieci i młodzieży w ramach, którego zorganizowano szkolenie kandydatów na wolontariuszy, grę terenową zakończoną ogniskiem, zajęcia z psychologiem dot. zagrożeń współczesnego świata, w tym spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz dopalaczy- współfinansowany ze środków Gminy Czernica.
  4. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa „Szanse mam”- działania aktywizujące i integracyjne, w tym kurs komputerowy z podstaw obsługi komputera i internetu, kurs językowy z lektorem, zajęcia artystyczne dla osób starszych, ognisko integracyjne dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży, wigilia dla seniorów oraz dzieci i młodzieży- projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
141912