Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Ośrodki lecznictwa i terapii,poradnie

Treść

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA (WOTUiW)
we Wrocławiu, Wyb. Korzeniowskiego 18,

sekretariat tel. 329-26-71
www.wotuw.dfx.pl e-mail: wotuw@dfx.pl Kierownik Ośrodka: mgr Andrzej Turek,
tel. 329-26-71, 329-14-60 wew. 306


Wojewódzka Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia WOTUiW
tel. 329-13-82 lub 329-14-60 wew. 300

 

Poradnia oferuje pomoc dla:
osób uzależnionych od alkoholu i hazardzistów:
- porady i konsultacje
- terapia indywidualna
- grupa psychoedukacyjna
- grupa terapii podstawowej
- grupa terapii pogłębionej
- grupa zapobiegania nawrotom

członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu i hazardzistów:
- porady i konsultacje
- terapia indywidualna dla osób współuzależnionych
- psychoterapia indywidualna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
- grupa terapii podstawowej dla współuzależnionych
- grupa terapii pogłębionej dla współuzależnionych

 

rodziców osób uzależnionych od narkotyków:
- poradnictwo i konsultacje
- terapia indywidualna
- grupa terapeutyczna

 

osób uzależnionych od narkotyków:
- poradnictwo i konsultacje
- terapia indywidualna

 

Dodatkowo w ramach współpracy z Poradnią Uzależnienia od Narkotyków prowadzone są:
- grupa psychokorekcyjna dla młodzieży uzależnionej od narkotyków
- grupa terapeutyczna dla narkomanów

Przychodnia przyjmuje bez skierowania, wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne.

 

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień WOTUiW
tel. 329-14-60, wew. 279
koordynator oddziału: mgr Dorota Majlich,
wew. 276, 289 - pokój terapeutów.

Oddział prowadzi 6-tygodniową, intensywną terapię osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków i hazardu. Oddział jest koedukacyjny, 20-łóżkowy. Leczenie prowadzone jest w oparciu o Osobiste Programy Terapii. Realizowany jest podstawowy etap leczenia odwykowego poprzez: zajęcia psychoedukacyjne, Treningi Zachowań Konstruktywnych, grupy zadaniowe, Treningi Zapobiegania Nawrotom Picia, Warsztaty Bezsilności wobec Alkoholu, Treningi Asertywnych Zachowań Abstynenckich, konsultacje indywidualne, filmy i literaturę.

Konsultacje w sprawie przyjęcia na oddział odbywają się w każdy czwartek,
od godziny 14.00, II piętro, pokój 45,
tel. 329-14-60 wew. 279.

 

Warunki przyjęcia:

Bezwzględna, co najmniej 10-dniowa, abstynencja od alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających nastrój.

Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu; powinno zawierać: rozpoznanie uzależnienia, uzasadnienie konieczności hospitalizacji, imię i nazwisko lekarza kierującego wraz z numerem jego prawa do wykonywania zawodu.

Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do intensywnej terapii odwykowej.

Aktualne wyniki badań: morfologia, OB., RTG płuc, badanie moczu.

Aktualna książeczka zdrowia lub inny dowód ubezpieczenia.

Dowód osobisty.

W przypadku osób uzależnionych od hazardu, wymagana jest zgoda od Dyrektora NFZ na pokrycie kosztów leczenia (promesa). Na rozmowę konsultacyjną z koordynatorem oddziału należy zabrać wyniki badań oraz pozostałe dokumenty. Zaleca się wcześniejsze załatwienie najpilniejszych problemów: rodzinnych, zawodowych, środowiskowych oraz zdrowotnych, aby nie absorbowały czasu i uwagi w trakcie terapii.

do góry


Dzienny Oddział Terapii Uzależnień WOTUiW
tel. 329-14-60 wew. 280

Oddział jest niestacjonarny, pobyt 8 godzin dziennie przez okres 42 dni. Oddział jest koedukacyjny.
O przyjęciu do oddziału decyduje lekarz i koordynator oddziału. Program terapii jest zorganizowaną strategią oddziaływań psychologicznych: grupowych i indywidualnych. Zbudowany jest w oparciu o program oddziału wspólny dla wszystkich pacjentów oraz program dobrany indywidualnie dla danego pacjenta.


Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych WOTUiW
tel. 329-14-60 wew. 285

Oddział prowadzi detoksykację i motywowanie pacjenta do podjęcia terapii.

Przyjęcia na oddział w dni robocze, w godzinach przedpołudniowych. Konieczne do przyjęcia: dowód osobisty, potwierdzone ubezpieczenie. Mile widziane: kapcie, piżama, dres. Maksymalny czas pobytu w oddziale 10 dni.

Po opuszczeniu oddziału istnieje możliwość kontynuowania terapii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień oraz w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień.

Ordynator OLAZA: dr n. Med. Józef Bryś, specjalista psychiatra.
Zastępca Ordynatora OLAZA: psychiatra Bożena Maria Wieczorkowska,
tel. 329-14-60 wew. 282

 

Poradnia Odwykowa ul. Pabianicka 25,
tel. 71/7983646
czynna: PN i ŚR 8-20, WT 13.30-20.30, CZW 15-20, PT 8-14.30
Kierownik: Elżbieta Kołodziejczak
Poradnia oferuje pomoc terapeutyczną dla:

osób uzależnionych od alkoholu - terapia indywidualna i grupowa

rodzin osób uzależnionych od alkoholu (współuzależnionych) - terapia indywidualna i grupowa

dorosłych dzieci alkoholików - terapia indywidualna

dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym - terapia indywidualna
Na terenie poradni spotykają się samopomocowe grupy: AA, Al-Anon.

do góry


Ośrodek Profilaktyczno - Leczniczy Chorób Zakaźnych i Leczenia Uzależnień
ul. Wszystkich Świętych 2, 50-136 Wrocław,
tel. 71 326 67 30, 71 356 07 80

Ośrodek składa się z dwóch poradni:
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia oferuje pomoc w leczeniu uzależnień takich jak:
- alkohol,
- hazard,
- komputer, Internet,
- zakupy,
Prowadzi również terapie współuzależnienia.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Poradnia specjalizuje się w:
- profilaktyce i leczeniu HIV/AIDS,
- terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych (narkotyków)."

 
Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,
Wrocław, Podwale 13,

Tel. 71 355 63 61, 71 355 65 18, 71 355 69 32

czynna: PN-PT 8-17, po godz. 17 odbywają się zajęcia grupowe,
Kierownik poradni: lek. med. Małgorzata Pyka

 

Poradnia oferuje pomoc dla:
- osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji - terapia indywidualna i grupowa,
- osób uzależnionych krzyżowo od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych - terapia indywidualna i grupowa,
- dorosłych dzieci osób uzależnionych od 18 do 25 roku życia - terapia indywidualna i grupowa,
- rodziców, których dziecko jest uzależnione - terapia indywidualna i grupowa;

W stałej ofercie poradni dostępne są również warsztaty:
- pracy nad złością,
- zapobiegania nawrotom,
- asertywności,
- umiejętności interpersonalnych,
- umiejętności wychowawczych,
- trening asertywnych zachowań abstynenckich

Poradnia oferuje również uczestnictwo w grupie edukacyjnej, psychokorekcyjnej dla osób złapanych na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwym.

 

 

PORADNIE I OŚRODKI TERAPII UZALEŻNIEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU

 

Czarny Bór

SP ZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień
tel. 74/ 8450124, 8522802
(oraz Poradnie Odwykowe w Świebodzicach i Świdnicy - patrz dalej

 

Legnica

Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień
59-220 Legnica
ul. Powstańców Śląskich 10
tel. 76/ 7238610

Filia Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryji
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień
ul. Chojnowska 81, 59-220 Legnica (dawny Bolanów)
tel. 76/ 8660905

 

Oława

Poradnia Leczenia Odwykowego (przy szpitalu)
K. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława
tel. 71/ 3132021

 

Sieniawka

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Rolnicza 25, 59-921 Sieniawka
tel. 75/ 7783241 do 43

 

Szklarska Poręba

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "Radzimowice"
Dolna 4, 58-580 Szklarska Poręba
tel. 75/ 7174722, 607431202;
e-mail otuiw_radzimowice@poczta.onet.pl

Złotoryja

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja
Poradnia dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych
tel. 76/ 8783115
Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych
tel. 76/ 8783268
www.szpitalpsychiatryczny.zlotoryja.pl

 

 
 
74755